Garantie registreren

Om gebruik te maken van de aanvullende fabrieksgarantie is registratie van jouw Bastard vereist. 

In het registratieformulier wordt ook gevraagd om een serienummer. Niet iedere Bastard heeft deze. In dat geval mag je dit veld openlaten. Heeft jouw Bastard deze wel, dan vindt je deze aan de binnenzijde van het scharnier. 

Klik hier om je Bastard te registeren.

De aanvullende fabrieksgarantie treedt in werking op de aankoopdatum van (onderdelen van) de Bastard-kamado. De aankoop en aankoopdatum dienen door de koper aangetoond te worden door middel van het originele aankoopbewijs, waarop het product, de aankoopdatum, de koper en de naam van de erkende dealer duidelijk zichtbaar zijn, en een registratie van het product. Een pintransactie is geen geldig aankoopbewijs voor de aanvullende fabrieksgarantie. 

De aanvullende fabrieksgarantie kan slechts worden ingeroepen indien de aankoop van het betreffende product door de koper is geregistreerd bij Bastard. Registratie dient bovendien uiterlijk binnen 3 maanden na aankoopdatum te hebben plaatsgevonden, De koper ontvangt een bevestiging van de registratie per mail en dient deze bij het indienen van een garantieclaim te kunnen tonen om in aanmerking te komen voor de aanvullende fabrieksgarantie.